Політика конфіденційності

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

на купівлю-продаж товарів на відстані через мережу Інтернет

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДУША», ідентифікаційний код 42470659 (надалі – Продавець»), в особі директора Шпак К.В., який діє на підставі Статуту, а такод в особі Фізична особа – підприємець Яблонська Ірина Віталіївнакеруючись ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та Законом України «Про електронну комерцію», пропонує необмеженому колу осіб укласти договір на купівлю-продаж товарів на відстані через мережу Інтернет (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта – пропозиція Продавця (викладена на Сайті), адресована невизначеному колу осіб укласти Договір дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, на визначених умовах. Умови оферти, згідно ст.ст. 633, 641 ЦК України, однакові для всіх Клієнтів.

1.2. Інтернет-магазин – відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на сайті www. medusha.org , який дозволяє ознайомитись з Товаром, його зовнішнім виглядом, характеристиками, ціною, умовами оплати, умовами та строками доставки, тощо, зробити відповідне замовлення та сплатити його за на підставі виставленого рахунку.

1.3. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти, даного Договору. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) вважається факт заповнення заявки на сайті та/або оформлення замовлення через Оператора.

1.4. Замовлення Товару на сайті Інтернет-магазину – позиції зазначені Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті Інтернет-магазину або через Оператора.

1.5. Товар – товари, представлені на сайті Інтернет-магазину www. medusha.org, щодо яких вказана ціна, назва та опис і, які доступні до придбання. Також товар може супроводжуватись його зображенням.

2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти товар.

2.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий під заставу, не знаходиться в спорі, під арештом та на нього не розповсюджуються права третіх осіб.

2.3. Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не являється фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.

2.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, що регулює сферу правовідношень, що виникають та діють в процесі виконання Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання Договору та реалізації Товару.

3. Порядок оформлення замовлення

3.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на сайті Інтернет-магазину, який є в наявності. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

3.2. Усі інформаційні матеріали, представлені на сайті Інтернет-магазина, носять довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про властивості і характеристики Товару, включаючи кольори, розміри й форми.

3.3. Оформлення Покупцем Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє й повне ознайомлення Покупця з характеристиками Товару, його функціональним можливостями, з інформацією про терміни поставки.

3.4. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний повідомити про це Покупця та запропонувати замінити його товаром аналогічної моделі або анулювати зазначений Товар із Замовлення Покупця, за погодженням з Покупцем.

3.5. Замовлення вважається виконаним у момент фактичної передачі Товарів, що входять до складу Замовлення, Покупцеві. По виконанні Замовлення зобов’язання Продавця перед Покупцем вважаються виконаними. Право власності на Товар від Продавця до Покупця переходить в момент передачі Товару.

3.6. Прийнявши умови цього Договору Покупець надає Продавцю свою згоду на право збирати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати надану Покупцем інформацію у зв’язку з виконанням даного Договору.

4. Порядок оплати замовлення

4.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем на свій розсуд і публікується в Інтернет-магазині.

4.2. Ціна Товару та Замовлення встановлюється в гривнях України.

4.3. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Зазначена сума може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.

4.4. Покупець проводить оплату товару одним із нижче наведених способів оплати, погоджуючи їх із Менеджером компанії:

– на розрахунковий рахунок Покупця протягом 3 (трьох) днів з дня підтвердження замовлення;

– за фактом отримання товару в офісі компанії “Медуша” за готівковий розрахунок

– через платіжну систему LiqPay протягом 3 (трьох) днів з дня підтвердження замовлення;

– накладним платежем в офісі компанії-перевізника.

4.5. Додатково Покупець сплачує вартість доставки Замовлення.

5. Умови доставки Замовлення

5.1. Покупець на власний розсуд може обрати один із нижче наведених способів отримати Замовлення:

5.1.1. Самовивіз. Покупець може забрати товар з офісу Інтернет-магазину за адресою, вказаною на сайті. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

5.1.2. Доставка Новою поштою. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів компанії Нова пошта, де і здійснюється видача замовлень. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

5.2. Покупець здійснює відправлення Товару протягом 7 (семи) днів з моменту підтвердження Замовлення.

5.3. У разі якщо Покупець не забрав своє Замовлення протягом 5(п’яти) днів з моменту його надходження на склад Нової пошти та/або офісу компанії, Продавець має право анулювати таке Замовлення.

5.4. У разі здійснення доставки Товару кур’єрськими службами ризики втрати або випадкового пошкодження Товару переходять від Продавця до Покупця в момент передачі транспортній або кур’єрській компанії.

6. Права та обов’язки сторін:

6.1. Обов’язки Продавця:

– Надавати правдиву інформацію щодо Товарів, умов доставки та цін на них.

– Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.

– Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України.

– У випадку зміни строку поставки та/або будь-яких інших обставин, що не залежать від волі Продавці, останній негайно інформує про це Покупця з метою одержання згоди на нові умови виконання Замовлення в цілому або в частині.

6.2. Продавець має право:

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

6.3. Покупець зобов’язаний:

– Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію для здійснення останнім своїх зобов’язань.

– Оплачувати Товар, відповідно до Замовлень, за зазначеним у них цінах.

– При отриманні замовлення від кур’єра провести зовнішній огляд цілісності упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару, відсутності механічних ушкоджень та повноти його комплектності.

– У випадку наявності претензій вимагати від представника служби доставки скласти Акт в довільній формі в 3-х екземплярах. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника. При можливості недоліки повинні бути зафіксованими засобами фото- або відео зйомки.

6.4. Права Покупця:

– Вимагати повернення передоплати у випадку неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.

– Внести зміни в Замовлення до його оплати.

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за:

змінений виробником вигляд товару – тару та дизайн упаковки;

за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну передачу кольорів моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;

за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

7.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами. Сторона, що не може виконати своїх зобов’язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

8. Розгляд спорів

8.1. У випадку виникнення питань і претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Продавця по телефону або в інший доступний спосіб.

8.2. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

8.3. У випадку якщо Сторони не прийшли до згоди, усі спори підлягають розгляду відповідно до процедури, передбаченої законодавством України.

9. Інші умови

9.1. Сторони погодили, що на правовідносини, які виникли між ними, поширюється дія Закону України «Про електронну комерцію».

9.2. Продавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови публікації його на сайті http://medusha.org. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

Сторони зобов’язуються забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних Замовника та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

9.4. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (здійснення замовлення) і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання

9.5. Даний договір, розміщений на використовуваному Продавцем Інтернет-магазині на сайті medusha.org є публічної офертою. Відсутність підписаного між сторонами екземпляру Договору на паперовому носії, із проставленими підписами сторін, у випадку проведення по ньому фактичної оплати Покупцем, не є підставою вважати даний Договір не укладеним.

9.6. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією із Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.

9.7. У випадку, якщо будь-яке положення Договору являється або стає недійсним, незаконним, втрачає юридичну силу, це не є підставою для визнання недійсним всього Договору. Недійсні положення замінюються новими згідно чинного законодавства, що якомога точніше відповідають змісту та цілям положень, що замінюються.

9.8. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 “Про реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів” товар, представлений сайті даного Інтернет-магазину, не підлягає обміну (поверненню).

9.10. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Реквізити Продавця:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДУША»

ідентифікаційний код 42470659

52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, буд. 98

Фізична особа – підприємець Яблонська Ірина Віталіївна

Юридична адреса: 49101, Дніпровська обл., м.Дніпро, вул.Херсонська, буд.16, Тел./факс: +38 (097) 522-33-56

ідентифікаційний код 2203216443

0

Your Cart